2023 Asgari Ücret Talebi DİSK Tarafından Açıklandı

2023 Asgari Ücret Talebi DİSK Tarafından Açıklandı

2023 asgari ücret ile ilgili milyonlarca işçi ve çalışan araştırma yapmaya devam ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama da DİSK’ten geldi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından 2023 yılı asgari ücret talebiyle ilgili açıklama geldi. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından yapılan açıklamada asgari ücretin 13 bin 200 TL olması gerektiğine değinildi. Arzu Çerkezoğlu tarafından:

“Bugün yüksek enflasyon karşısında işçilerin ve kamu çalışanlarının gelirleri erimeye devam ediyor. TÜİK’in eksik hesaplanmış rakamlarına göre bile enflasyon yüzde 84, gıda enflasyonu yüzde 100’ün üzerine çıktı. Yüksek enflasyon bölüşüm ilişkilerini de olumsuz biçimde etkiliyor. Gelir adaletsizliği giderek artıyor. İşgücünün milli gelirden aldığı pay gerilerken sermayenin payı artıyor. Açlık ücret ortalama ücret haline geldi. AB ülkelerinde asgari ücretlerinin oranı yüzde 4 seviyesindeyken Türkiye’de yüzde 50’yi aştı. Ayrıca asgari ücrete erişemeyen milyonlar var. Ülkemiz bir asgari ücretliler toplumu haline gelirken asgari ücretin alım gücü her geçen gün geriledi. Bugün asgari ücreti konuşurken ortalama ücreti konuşuyoruz.

Asgari Ücret 13.200 TL Olmalı

asgari-ucret.jpg

Enflasyon tek haneye düşene kadar asgari ücret yılda 4 kez güncellenmeli. Asgari ücret belirlenirken dar gelirlilerin gıda enflasyonu ve kişi başına milli gelir esas alınmalı ve asgari ücretin büyümeden payını alması sağlanmalı. Bir evde iki çalışan olduğu varsayımından hareketle o eve en az yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir. Asgari ücrete sağlanan veri muafiyetinin yanında asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi yüzde 10’a düşürülmelidir. En düşük emekli ücreti asgari ücret düzeyine yükseltilmeli. Asgari ücretin net 13 bin 200 TL olması gerekir." denildi.