Coca Cola Kâr Payı Dağıtım Kararı Aldı!

Coca Cola Kâr Payı Dağıtım Kararı Aldı!

21 Şubat'ta açıklanan Yönetim Kurulu Kararında kâr payı dağıtım kararı aldığını duyuran Coca Cola, Genel Kurul'da kararı onayladı. Coca Cola Kâr...

21 Şubat'ta açıklanan Yönetim Kurulu Kararında kâr payı dağıtım kararı aldığını duyuran Coca Cola, Genel Kurul'da kararı onayladı.

Coca Cola Kâr Payı Dağıtımı Hakkında Açıklama

Coca Cola'nın Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2021 mali yılı net dönem karı 2.271.412.496,42 TL olarak gerçekleşmiştir. Kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2021 yılı net dönem karından karşılanmak üzere toplam brüt 600.315.045,52 TL'nin 18 Mayıs 2022 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2021 yılı karından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılması önerisinin onaylanmasına olağan Genel Kurul'da karar verilmiştir.

Şirket 2021 net dönem kârından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında BRÜT 2,36 TL (NET 2,36 TL), diğer hissedarlara ise BRÜT 2,36 TL (NET 2,12 TL) nakit temettü ödemesi yapılacağını Kamu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

 @Halka Arz Analiz Telegram Takip Et @Halka Arz Analiz Twitter Takip Et