Erbosan'ın Temettü Ödeyeceği Tarih Belli Oldu!

Erbosan'ın Temettü Ödeyeceği Tarih Belli Oldu!

17 Mart 2022’de yapılan Yönetim Kurul Toplantısında temettü dağıtma kararı alan Erbosan Erciyas Boru (#ERBOS) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında...

17 Mart 2022’de yapılan Yönetim Kurul Toplantısında temettü dağıtma kararı alan Erbosan Erciyas Boru (#ERBOS) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında nakit biçimde temettü dağıtımını ve dağıtım tarihini onayladı.

Erbosan Ne Zaman Ne Kadar Temettü Dağıtacak?

Şirketin 16.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında SPK'ye göre hazırlanmış gelir tablosundaki 2021 yılı dönem kârından yasal kayıtlarda yer alan kârdan karşılanmak üzere, brüt 35.000.000,00 TL dağıtılmasına buna göre 3.500.616,86 TL'nin A grubu imtiyazlı hisselere brüt, 31.499.383,14 TL'nin C grubu imtiyazsız hisselere brüt olmak üzere; toplam dağıtılacak 35.000.000,00 TL'den 3.500.000,00 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net 31.500.000,00 TL'nin 1 TL Nominal Değerli Pay başına BRÜT 1,57 TL (NET 1,41 TL) 31.05.2021 tarihine kadar kâr payı olarak dağıtılmasına, 3.399.938,31 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, dağıtımdan sonra bakiyenin de olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir. @Halka Arz Analiz Telegram Takip Et @Halka Arz Analiz Twitter Takip Et