Alarko Holding Kâr Payı Dağıtım Tarihi Belli Oldu!

Alarko Holding Kâr Payı Dağıtım Tarihi Belli Oldu!

Alarko Holding 30 Mart tarihli Yönetim Kurulu Kararında kâr payı dağıtım kararı alan 27 Nisan'da yapılan Olağan Genel Kurulunda oy çokluğu ile bu kararı...

Alarko Holding 30 Mart tarihli Yönetim Kurulu Kararında kâr payı dağıtım kararı alan 27 Nisan'da yapılan Olağan Genel Kurulunda oy çokluğu ile bu kararı onayladı.

Alarko Holding Ne Zaman Ne Kadar Kâr Payı Dağıtacak?

Şirketin 2021 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 1.583.676.492 TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 309.259.755 TL kontrol gücü olmayan paylar ve 4.878.055 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 1.269.538.682 TL'dir. Net dönem kârına 97.800 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 1.269.636.482 TL'nin %7,30'una tekabül eden 92.683.038 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, önceki yıllarda olağanüstü yedek akçelere eklenmiş olan 2.327.713,89 TL ve önceki yıllarda özel fonlara aktarılmış olan tutardan 5.039.248.11 TL olmak üzere toplam 7.366.962 TL'nin 1 TL nominal Değerli pay başına BRÜT 0,23 TL (NET 0,20 TL) tutarında ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına karar verilmiştir. Kâr payı dağıtımına 06 Mayıs 2022 tarihinde başlanacaktır.

@Halka Arz Analiz Telegram Takip Et @Halka Arz Analiz Twitter Takip Et