İnveo Yatırım Bedelsiz Sermaye Artırımı İçin SPK'ye Başvuruyor!

İnveo Yatırım Bedelsiz Sermaye Artırımı İçin SPK'ye Başvuruyor!

İnveo Yatırım 27 Nisan Yönetim Kurulu Kararı sonrasında %150 bedelsiz sermaye artırımına karar verildiğini kararın yürürlüğe girebilmesi için SPK...

İnveo Yatırım 27 Nisan Yönetim Kurulu Kararı sonrasında %150 bedelsiz sermaye artırımına karar verildiğini kararın yürürlüğe girebilmesi için SPK başvurusunun yapılacağını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

İnveo Yatırım %150 Bedelsiz Sermaye Artırım Kararı

Şirketin 27 Nisan'da gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere şirketin çıkarılmış sermayesinin 144.000.000 TL artırılarak 96.000.000 TL'den 240.000.000 TL'ye yükseltilmesine, arttırılan tutarın 122.755.970,04 TL'sinin iştirak hissesi satış kazançlarından, 21.244.029,96 TL'sinin ise emisyon primlerinden karşılanmasına, 144.000.000 TL nominal değerli payların 144.000 TL'sinin A grubu nama, 143.856.000 TL'sinin B grubu hamiline olarak ihraç edilmesine, sermaye artırımına konu tutarın şirketin ortaklarına payları oranında bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine, bu kapsamda düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

%150 Bedelsiz Sermaye Artırımı Hesaplaması

%150 bedelsiz sermaye artırımlarında yatırımcıların elindeki pay miktarı 2.5 katına çıkar ve hisse fiyatı da 2.5'e bölünür. Somut olarak örneklendirmek gerekirse güncel fiyatı 30 TL’den baz alırsak 100 lot paya sahip bir yatırımcının %150 bedelsiz sermaye artırımı sonrası elindeki pay miktarı 2.5 katına çıkıp 250 lot olurken hissenin lot başı fiyatı da 2.5 bölünerek 8 TL olur. @Halka Arz Analiz Telegram Takip Et @Halka Arz Analiz Twitter Takip Et