Mavi'den Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Kâr Payı Açıklaması!

Mavi'den Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Kâr Payı Açıklaması!

27 Nisan'da yapılan Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. Genel Kurul Toplantısında daha önce alınan sermaye artırımı ve kâr payı dağıtımı kararlarının onaylandığı...

27 Nisan'da yapılan Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. Genel Kurul Toplantısında daha önce alınan sermaye artırımı ve kâr payı dağıtımı kararlarının onaylandığı Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirildi.

Mavi Bedelsiz Sermaye Artırımı

27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, şirketin kayıtlı sermaye tavanının 245.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesi ve şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Kârları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak %100 artırılmak suretiyle; 49.657.000 TL'den 99.314.000 TL'ye artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ek'te yer alan şekilde tadili onaylanmıştır.
Bedelsiz payların dağıtımı ile ilgili işlemlerin 27/04/2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan sermaye artırımı ile ilgili esas sözleşme tadilinin İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilmesini takiben gerçekleştirileceği hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

%100 Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

%100 bedelsiz sermaye artırımlarında yatırımcıların elindeki pay miktarı 2 katına çıkar ve hisse fiyatı da 2’ye bölünür. Somut olarak örneklendirmek gerekirse güncel fiyatı 80 TL’den baz alırsak 100 lot paya sahip bir yatırımcının %100 bedelsiz sermaye artırımı sonrası elindeki pay miktarı 2 katına çıkıp 200 lot olurken hissenin lot başı fiyatı da 2'ye bölünerek 40 TL olur.

Mavi Ne Zaman, Ne Kadar Kâr Payı Dağıtacak?

27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin kârın Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesine ve şirketin kâr dağıtım politikasına uygun olarak BRÜT 2,42 TL (NET 2,18 TL) şeklinde nakden dağıtılması, gerçekleştirilecek kâr dağıtımına 16 Ağustos 2022 tarihinden itibaren başlanması hususları kabul edilmiştir. @Halka Arz Analiz Telegram Takip Et @Halka Arz Analiz Twitter Takip Et